Aktualności

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OBSŁUGUJĄCEJ BUDYNKI WIELORODZINNE W DYDULACH

Ruszyła budowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej budynki wielorodzinne w Dydulach. Całkowita wartość zadania wynosi 1 128 375, 00 zł, w tym dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach - 879 450,00 zł.

Termin realizacji przedsięwzięcia upływa 20 grudnia 2013 r.


Created by raptorf22