Aktualności

ZAKOŃCZONO REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH WE WSIACH REDUTY I GREGOROWCE

Zakończono remont świetlic wiejskich we wsiach: Reduty i Gregorowce. W Redutach ułożono podłogę, odnowiono ściany i sufit. Wygospodarowano także pomieszczenia z przeznaczeniem na toaletę i zaplecze kuchenne oraz wykonano kominek.

W Gregorowcach, wykonano ocieplenie i elewację zewnętrzną budynku świetlicy oraz remont wnętrza części użytkowej.

Created by raptorf22