Aktualności

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

28 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013. Zaproszonych gości, rodziców, pracowników szkoły i uczniów przywitała Pani Maria Tomczuk Dyrektor szkoły. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: Pan Walenty Korycki - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Pan Mirosław Bałło - Radny Rady Powiatu Bielskiego, Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla.

Wszystkim absolwentom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem zostali nagrodzeni książkami, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne.

Pan Walenty Korycki - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego nagrodził Joannę Sojko za szczególne osiągniecia promujące szkołę. Nagrody od Pana Marszałka otrzymali również członkowie Koła Dziennikarskiego oraz Patrycja Szyrenos za II miejsce w konkursie "Zabytki Podlasia w miniaturze". Upominkami otrzymały także dzieci z oddziału przedszkolnego.

Created by raptorf22