Aktualności

RUSZYŁ KOLEJNY ETAP BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWY WODOCIĄGU W ORLI

W dniu 2 kwietnia 2013 r. rozpoczęto budowę kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej m.in. w ulicach: 1-go Maja, Kleszczelowskiej, Partyzantów, Piaskowej, Wyzwolenia, Armii Czerwonej, Koszelowskiej, Żwirki i Wigury, Krótkiej, Wąskiej w Orli oraz przebudowę wodociągu w ulicy Partyzantów w Orli. Wartość inwestycji - to 1 149 598,47 zł, z tego 75% kosztów kwalifikowanych zostanie pokryte z funduszy unijnych.

Realizację inwestycji zlecono wyłonionemu w drodze przetargu Przedsiębiorstwu Inżynierii Lądowej Bartosz Ćwik Spółce Komandytowej w Siemiatyczach.

Planowany termin zakończenia zadania - 16 sierpnia 2013 r.

Created by raptorf22