Aktualności

Jubileusz 5-lecia zespołu "Werwoczki"

W dniu 23 listopada 2013 r. zespół "Werwoczki" obchodził Jubileusz 5-lecia swojej działalności artystycznej.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla, Irena Odzijewicz Sekretarz Gminy Orla, Aleksander Klin Przewodniczący Rady Gminy Orla, Ewa Golonko księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, Jan Syczewski Prezes BTSK, Walentyna Łaskiewicz sekretarz BTSK, oraz zaprzyjaźnione zespoły "Orlanie" i "Malinki".

Jubilatom zostały złożone życzenia i wręczone upominki.


Created by raptorf22