Aktualności

ZBIÓRKA AZBESTU 2013

W dniu 8 lipca 2013 r. Spółka "Środowisko i Innowacje" z siedzibą w Dobrowie, rozpoczęła na terenie gminy Orla realizację umowy polegającej na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. W terminie do 31 lipca br. wykonawca ma odebrać z terenu gminy 111 ton materiałów zawierających azbest. Na realizację zadania Gmina Orla otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 14 600 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 14 600 zł. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy - 17 500 zł.

Do projektu zgłosiło się 45 mieszkańców z 17 miejscowości. Mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z odbiorem niebezpiecznych odpadów z posesji.

Created by raptorf22