Aktualności

Informacja dotycząca naboru wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest

W związku z ogłoszonym przez WFOŚiGW w Białymstoku w okresie od 2 do 31 stycznia 2014 r. naborem wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest, osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w Urzędzie Gminy Orla najpóźniej w terminie do dnia 3 stycznia 2014 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2, tel. 85 730 57 93.

Wójt             
/-/               
mgr Piotr Selwesiuk

pobierz wzór wniosku


Created by raptorf22