Aktualności

Zespoły z gminy Orla na Dożynkach w Moszczonie Królewskiej

W dniu 08 września 2013 r. zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli: "Orlanie", "Malinki", "Werwoczki"i "Trzy palce" wystąpiły na "Podlaskich Dożynkach" w Moszczonie Królewskiej. Na repertuar zespołów złożyły się utwory śpiewane, a także scenka p.n." Perepylicia" w wykonaniu "Malinek".


Created by raptorf22