Aktualności

PODSUMOWANIE PROJEKTU "GDZIE SŁYSZYSZ ŚPIEW TAM IDŹ, TAM LUDZIE DOBRE SERCA MAJĄ..."- Z PIEŚNIĄ PRZEZ POKOLENIA"

W dniu 7 czerwca 2013 r. w świetlicy wiejskiej we wsi Malinniki odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu p.n.: "Gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam ludzie dobre serca mają..."- z pieśnią przez pokolenia - realizowanego w 2012 r. W realizacji projektu, którego końcowym efektem było wydanie śpiewnika, brał udział zespół "Werwoczki". Członkowie zespołu nagrywali i spisywali teksty piosenek i linie melodyczną pieśni, śpiewanych przez najstarsze pokolenia.

Spotkanie, w którym uczestniczyły m.in. osoby, dzięki którym wydano publikację, zostało uświetnione wspólnym śpiewaniem utworów w niej zawartych oraz rozmowami na temat tradycji śpiewaczych i zapomnianych pieśni.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i życzliwość w realizacji projektu wszystkim osobom, które przekazały zespołowi "Werwoczki" teksty dawnych pieśni wraz z linia melodyczną:
   - Pani Annie Mojsik z Koszek
   - Pani Julii Fionik z Koszek,
   - Pani Wierze Niczyporuk z Malinnik,
   - Pani Nadziei Sacharczuk z Malinnik,
   - Pani Klaudii Dmitruk z Gregorowiec,
   - Pani Tamarze Rusinowicz z Orli,
   - Pani Marii Odzijewicz z Orli,
   - Pani Eugenii Chmielewskiej z Orli,
   - Pani Ninie Gauze z Orli
   - Pani Ninie Szymańskiej z Orli.

Created by raptorf22