Aktualności

Białoruski Festyn Ludowy "Orlańskie Spotkania" oraz jubileusz 90 - lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli

W dniu 1 września 2013 r. odbył się Białoruski Festyn Ludowy "Orlańskie Spotkania". Był on również okazją do obchodów 90 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Aleksandr Berebenya - Konsul Generalny Białorusi w Białymstoku, Eugeniusz Czykwin - Poseł na Sejm RP, Andrzej Sobolewski - Z-ca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej W Białymstoku, Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski, Oleg Mieczysławowicz Targonski Przewodniczący Świsłockiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Włodzimierz Pietroczuk - Starosta Hajnowski, Irena Niegierewicz - Burmistrz Miasta Kleszczele, Marek Nazarko - Burmistrz Michałowa, Ryszard Perkowski - Wójt Gminy Wyszki, Stanisław Derehajło - Wójt Gminy Boćki, Leon Małaszewski - Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla, Walenty Gałuszewski - Przewodniczący Rady Gminy Bielsk Podlaski, Eduard Szwajko - Dyrektor Kulturalnego Centrum Białorusi w Polsce, przedstawiciele duchowieństwa, Jan Bartoszuk - Komendant Powiatowy PSP w Bielsku Podlaskim, Wojciech Rutkowski - Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim, Jan Niczyporuk - Komendant Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych, Konstanty German - Komendant Placówki Straży Granicznej w Czeremsze, Jerzy Andrzejuk - Nadleśniczy Nadleśnictwa w Bielsku Podlaskim, Jarosław Niegierewicz - Kierownik Oddziału Celnego w Połowcach Izby Celnej w Białymstoku , Bogusław Maksim - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Jan Gradkowski - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku, Maria Tomczuk - Dyrektor Zespołu Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli, Jan Syczewski - Przewodniczący BTSK w Białymstoku, Radni Rady Gminy Orla, Zenaida Gierasimiuk - Sekretarza Gminy Czyże.

Z okazji jubileuszu OSP w Orli zasłużeni i wyróżniający się druhowie zostali uhonorowani medalami i odznaczeniami.

ZŁOTE MEDALE otrzymali:

 • MIKOŁAJ MAKSYMIUK
 • ALEKSANDER MICHALEWICZ
 • JERZY CHOMAŃSKI
 • MICHAŁ KUBAJEWSKI
 • PIOTR MARTYNOWICZ
 • MIKOŁAJ FIEDOROWICZ
 • SREBRNE MEDALE otrzymali:

 • PIOTR SELWESIUK
 • MIROSŁAW BARSZCZEWSKI
 • PRZEMYSŁAW BAŁŁO
 • BRĄZOWE MEDALE otrzymali:

 • TOMASZ TOMCZUK
 • JERZY TOMCZUK
 • PAWEŁ FIEDOROWICZ
 • BARBARA SAWICKA
 • MAREK ROLA
 • ŁUKASZ ŻUKOWSKI
 • ALEKSANDER STEPANIUK
 • MIROSŁAW CAR
 • JAN STEPANIUK
 • BAZYLI GIEREZ
 • ADAM CHOMAŃSKI
 • KRZYSZTOF CHOMAŃSKI
 • SŁAWOMIR KOZŁOWSKI
 • STEFAN ZAŁUSKI
 • JERZY GRYGORUK
 • JANUSZ MAKSYMIUK
 • ODZNACZENIA "STRAŻAK WZOROWY" otrzymali:

 • BARTOSZ MAREK HORODECKI
 • ELŻBIETA NAZAREWICZ
 • RAFAŁ HOFF
 • ADAM PIOTROWSKI
 • DANIEL ŻUKOWSKI
 • PATRYK KUBAJEWSKI
 • PIOTR IGNATIUK
 • PIOTR MIROŃCZUK
 • ADAM CAR
 • IGOR KULIK
 • DARIUSZ CAR
 • RADOSŁAW SACHARCZUK
 • WIOLETTA CAR
 • DARIUSZ WASILUK
 • MICHAŁ MAZURUK
 • JAROSŁAW SZYMCZUK
 • IGOR KLESZCZEWSKI
 • TOMASZ TCHÓRZEWSKI
 • RAFAŁ SZYMAŃSKI
 • MATEUSZ NAZAREWICZ
 • Zostały także wręczone odznaczenia za długoletnią służbę.

  Nie obyło się również bez podziękowań i upominków.

  Druga część niedzielnego popołudnia upłynęła w rytmach muzyki. Jak co roku, Białoruski Festyn Ludowy "Orlańskie Spotkania" był znakomitą okazją do doskonałej rozrywki w plenerowych warunkach dla mieszkańców Orli, sąsiednich miejscowości oraz przybywających i goszczących w tych okolicach innych osób. Na scenie wystąpiły: zespoły z regionu - "Orlanie", "Malinki", "Werwoczki", "Trzy palce" z Orli, "Bez - Endu" zespół działający przy Zespole Szkół w Orli, zespół działający przy Związku Emerytów i Rencistów w Czyżach, "Gaj" z Białegostoku "Małanka" z Bielska Podlaskiego, "Narva" z Narwi, "Studio Piosenki Estradowej HDK", "Asteria" z Bielska Podlaskiego, Grupa dziecięca działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli oraz goście z Białorusi - zespół "Radzimiczy".

  Stałym elementem corocznego festynu "Orlańskie Spotkania" jest uroczyste rozstrzygnięcie, wręczenie nagród głównych oraz upominków wyróżnionym uczestnikom konkursu "Na najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla".

  Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z jadłem regionalnym z terenu Gminy Orla oraz zaprzyjaźnionych gmin.

  Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci i młodzieży, wśród których szczególnym zainteresowaniem cieszył się dmuchany zamek, skoki na trampolinie oraz symulatory: dachowania i zderzeń.

  Świętowanie zakończył pokaz sztucznych ogni oraz zabawa przy dźwiękach muzyki zespołu "Viesna".

  Szczególne słowa uznania kierujemy pod adresem sponsorów, którzy wsparli tę imprezę w możliwym dla siebie wymiarze i sposobie. Dziękujemy:
  1) Firmie Steel - Building z Poznania
  2) Firmie Swedspan Polska z Koszek
  3) Firmie Cerac z Natolina
  4) Przedsiębiorstwu Usługowo-Asenizacyjnemu ASTWA z Białegostoku
  5) Przedsiębiorstwu Drogowo- Mostowemu MAKSBUD z Bielska Podlaskiego
  6) Firmie Unibep z Bielska Podlaskiego
  7) Przedsiębiorstwu Transportowo Handlowo Usługowemu - Antonowo Andrzej Michalewicz
  8) Firmie Szczyty z siedzibą w Szczytach-Nowodworach
  9) Firmie Naftan z Oleksz
  10) P.T.H.U. "Marten" Jan Kuna z Koszel
  11) Przedsiębiorstwu Handlowemu Andrzej Kuptel z Orli
  12) Bankowi Spółdzielczemu w Bielsku Podlaskim
  13) Gospodarstwu Rolnemu Andrzej Brzozowski w Parcewie
  14) Firmie Kan z Białegostoku
  15) Leszkowi Koniuchowi Radnemu Rady Gminy Orla
  16) Firmie Arhelan Burzyńscy z Bielska Podlaskiego


  Created by raptorf22