Aktualności

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY-NOWODWORY

Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej Nr 108262B (ulicy) w miejscowości Szczyty-Nowodwory. Inwestycja będzie kosztowała 553 556,01 złotych i zostanie sfinansowana ze środków budżetu gminy Orla. Wykonawca w ramach robót wykona: poszerzenie istniejącej nawierzchni, pogłębienie rowów, uzupełnienie i wymianę przepustów oraz nową nawierzchnię bitumiczną i wjazdy na posesje z kostki betonowej.

Termin realizacji zadania - 30 września 2013 r.


Created by raptorf22