Aktualności

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU: OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KOSZELE - PASZKOWSZCZYZNA DO KOŃCA WSI SZERNIE

Rozpoczeto przebudowę drogi powiatowej Nr 1678B na odcinku: od skrzyżowania z drogą Koszele - Paszkowszczyzna do końca wsi Szernie. W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonawca zadania wykona: rowy, nowe przepusty, ułoży nakładkę bitumiczną, a także zrobi żwirowe wjazdy na posesje.

Zadanie inwestycyjne realizowane jest ze środków finansowych Gminy Orla i Powiatu Bielskiego w Bielsku Podlaskim. Dotacja Powiatowi Bielskiemu wyniesie 1 mln złotych.


Created by raptorf22