Aktualności

Modernizacja drogi powiatowej od drogi krajowej Nr 66 w kierunku Podbiela

Rozpoczęto modernizację drogi powiatowej od drogi krajowej Nr 66 w kierunku Podbiela. Na odcinku o długości 1,1 km zostanie wykonana nowa nawierzchnia żwirowa. Inwestycja będzie kosztowała 122 323,28 zł (umowa podstawowa) i zostanie pokryta z budżetu gminy Orla.

Termin realizacji zadania upływa z końcem listopada 2013 r.


Created by raptorf22