Aktualności

ZESPÓŁ WERWOCZKI NA "XXII FESTIWALU PODLASKA JESIEŃ 2013"

W dniu 20 października 2013 r. zespół "Werwoczki" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli wystąpił na "XXII Festiwalu Podlaska Jesień 2013" w Dąbrowicy Małej.


Created by raptorf22