Aktualności

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W SZKOLE W ORLI

Dzień Edukacji Narodowej - to dzień wyjątkowy dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Obchody Dnia Nauczyciela w Orli odbyły się w dniu 11 października 2013 r. w Zespole Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej.

Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla podziękował pedagogom za wysiłek wkładany w edukację dzieci i młodzieży, który pozwoli młodemu pokoleniu rozwijać się i odnosić sukcesy. Wręczył również nagrody za innowacyjną pracę dydaktyczną i sukcesy wychowawcze. Nagrody Wójta otrzymali: Pani Beata Horodecka, Pani Eugenia Bazyluk oraz Pan Wiktor Zinkiewicz.

Życzymy wszystkiego najlepszego - zdrowia, uśmiechu i pogody ducha!


Created by raptorf22