Aktualności

BIZNESOWE SPOTKANIE WÓJTA GMINY ORLA Z PRZEDSTAWICIELAMI FIRMY CERAC

W dniu 20 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Orla odbyło się spotkanie biznesowe Wójta Gminy Orla z przedstawicielami firmy CERAC. W spotkaniu wzięli udział: Adam Tuvia Ofek - Członek Zarządu, Helmut Krausser - Dyrektor Zarządzający, Adam Broncel - Prezes oddziału w Polsce.

Firma CERAC jest niezależnym producentem energii i koncentruje się na infrastrukturze farm wiatrowych z naciskiem na Europę Wschodnią, rozpoczynając od Polski.

W gminie Orla firma finansuje budowę Farmy Wiatrowej Orla. Wartość inwestycji, która ma być zrealizowana na terenie gminy opiewa na 65 mln euro. Według inwestora rozpoczęcie budowy ma nastąpić w miesiącu październiku b.r.


Created by raptorf22